View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000172FineFriendsIdee├źn/verbeteringenpublic2018-02-15 18:32
Reportertim Assigned Totim  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version0.0.9 
Target Version0.1.0Fixed in Version0.1.0 
Summary0000172: Foto's verkleinen bij uploaden
DescriptionProfielfoto's, cover foto's en post foto's moeten kleiner gemaakt worden bij het uploaden als dat nodig is.
TagsNo tags attached.

Activities

tim

2018-02-15 13:57

administrator   ~0000163

Bij tests: cover fotos van 1.94 mb naar 81.08 kb (Afname van ongeveer 96%, kwaliteit bijna niet zichtbaar lager)

tim

2018-02-15 14:22

administrator   ~0000164

Post upload tests: Posts van tussen de 4.5 en 4.9 mb zijn na de aanpassing ongeveer tussen 350 en 480 kb (Afname van bijna 93%)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-02-15 13:55 tim New Issue
2018-02-15 13:55 tim Status new => assigned
2018-02-15 13:55 tim Assigned To => tim
2018-02-15 13:57 tim Note Added: 0000163
2018-02-15 14:22 tim Note Added: 0000164
2018-02-15 18:32 tim Status assigned => resolved
2018-02-15 18:32 tim Resolution open => fixed
2018-02-15 18:32 tim Fixed in Version => 0.1.0